De onmacht van de politiek

Aarde.

Politici hebben volgens mij weinig invloed op het wereldgebeuren. De echte macht ligt bij het bedrijfsleven en met name bij de uitvinders en wetenschappers die daarin werkzaam zijn. Zij kwamen met de auto, het vliegtuig, de atoombom, de telefoon, de radio, de tv enzovoort en in de laatste jaren met de computer en al die randapparatuur die daarbij hoort.
En het zijn die zaken geweest die het aanzien van de wereld hebben bepaald. Ook oorlogen dragen nu een heel ander karakter dan vroeger en ook dat komt door de moderne technologie, geleverd door het bedrijfsleven en bedacht door de wetenschappers die daarin werkzaam zijn.
Politici konden in al die gevallen eigenlijk niets anders doen dan achter de voldongen feiten aanlopen en proberen de ontwikkelingen een beetje in goede banen te leiden. En zelfs dan is hun invloed gering.

De politiek heeft eigenlijk alleen invloed op die sectoren en segmenten van de maatschappij die voor het bedrijfsleven niet interessant zijn, niet winstgevend zijn dus. Betaalbaar onderwijs voor iedereen, betaalbare gezondheidszorg en sociale verzekeringen, betaalbaar openbaar vervoer overal. Daar valt niets aan te verdienen en dus laat het bedrijfsleven die zaken links liggen.
Het is daarom jammer dat de politiek ook die zaken meer en meer aan het afstoten is naar het bedrijfsleven. Straks blijft er voor de politiek niets anders over dan het doen van de boekhouding.

De politiek, dat zijn we natuurlijk zelf. We hebben de regering waarom we hebben gevraagd.
Hoe zouden we onze invloed dus kunnen vergroten?
Door eisen te stellen aan het bedrijfsleven. Zij bepalen nu wat ze ons voorschotelen.
Waarom bijvoorbeeld zijn er zoveel verschillende printers en tv's en auto's enzovoort? Een beetje variatie willen we allemaal, maar als je door de bomen het bos niet meer kan zien, dan wordt die overvloed aan keuze alleen maar lastig.
We zouden de fabrikanten in elk geval kunnen vragen om meer eenheid aan te brengen in bijvoorbeeld de inwendige techniek van de producten. Waarom niet 1 of slechts enkele standaard inktpatronen voor printers? Waarom niet een standaard automotor van 1200 cc toepasbaar in alle merken? En zo zijn er nog honderden voorbeelden te bedenken.

Bovendien kunnen we die wetenschappers die werkzaam zijn in het bedrijfsleven ook vragen om zelf wat meer na te denken als ze een product ontwerpen. Is het product wel nodig? Past het wel goed bij wat we al hebben? Dat soort vragen.
Die wetenschappers zijn dat zelfs verplicht, vind ik, omdat goed passen altijd het wezen is van het ding dat we produceren. Hoe beter het past, des te waarachtiger is het ding. En omgekeerd, een maatschappij waarin een heleboel zaken niet goed zijn afgestemd op elkaar, is een onwaarachtige maatschappij. Zie daarover meer in de filosofie, II.8 bijvoorbeeld.

eind 1999 - begin 2000
Fabiker.

Naar SiteMapVersie Fabc.nl
(als je deze pagina 'stand alone' ziet)