Ultra korte samenvatting van de fab.el

0.Relaties spelend tussen deeltjes is alles wat er is.
1.Relateren is passen van tegenpolige vormen bij elkaar, werking ook.
2.Die relaties noemen we geest en idee.
3.Begrijpen is zien van passen van vormen.
4.Ons verstand is een zintuig voor relaties.
5.Goed passen behoort tot het wezen van het ding.
6.Kwaliteit, goed passen, behoort tot de wetenschappelijke waarheid.
7.De niet materiële relaties maken en breken alles.
8.Ook taal is relaties (werkwoorden) spelend tussen deeltjes (naamwoorden).
9.De mens is bijzonder niet omdat hij een geest heeft, maar omdat hij geest kan zien.

eind 1999 - begin 2000
Fabiker.
Fabcbanner.

Naar SiteMapVersie Fabc.nl
(als je deze pagina 'stand alone' ziet)