Metafysica van Kwaliteit

Zen en de kunst..

Robert Pirsig schreef 2 romans: 'Zen en de kunst van het motoronderhoud' en 'Lila'.

Beide romans zijn zeer filosofisch van aard en de geschetste filosofie kan worden en wordt ook genoemd een Metafysica van de Kwaliteit (MOQ = Metaphysics Of Quality). Op het internet kan men over MOQ het een en ander vinden.
Ik ben het altijd met Pirsig eens geweest en geloof ook dat de niet materiële kwaliteit de wortel is van alle bestaan. Zelfs materie is louter kwaliteit als het er op aan komt.

Maar wat bedoelen we dan precies met kwaliteit? Wat is de exacte betekenis van dat woord? Die vraag wordt niet echt beantwoord door Pirsig.

Eigenlijk wordt kwaliteit altijd gevonden in relaties, gewoon in het passen van vormen bij elkaar, zoals de moer om de bout past, de schoen aan de voet, het licht in de bloem enzovoort.
Kwaliteit wordt dan in zekere zin grijpbaar, bijvoorbeeld door zowel bout als moer te betasten en te voelen dat ze bij elkaar passen, of gewoon door in je schoen te stappen.
Hoe beter de vormen passen, deste meer kwaliteit is er. Dus kwaliteit kan echt worden gevoeld.

Door te zien dat kwaliteit altijd een passen van vormen is (geluiden ook als vormen en smaak als vorm), kunnen we kwaliteit ook echt begrijpen. Kwaliteit is dan behalve begrijpbaar ook echt grijpbaar.

En dan wordt inderdaad duidelijk dat die niet materiële relaties (het elektromagnetische veld van licht met name) het fundament en de wortel zijn van al wat er is, ook van materie.

Die relatiepatronen die we in de natuur vinden en voelen, zijn de bouwtekeningen die de Natuur gebruikt. En die bouwtekeningen zijn de bron van alle bestaan. Materie is niet meer dan een impressie, of expressie.

The Relationele kijk op deze website kan dus ook dienen als bewijs voor de MOQ.

eind 1999 - begin 2000
Fabiker.

Naar SiteMapVersie Fabc.nl
(als je deze pagina 'stand alone' ziet)