Kopie van stuk op weblog 'janhelderman.blogspot.nl'

Optimism and Belief | Religie doet er niet toe

Optimism, Belief, Truth, Mind, Spirit and Light of Belief en Geloof
met ook:
Trots en schaamte van een blanke Westerling
Van Baas naar Diender
Naar een dienstbare economie
Van competitie naar samenwerking
Over auto's gesproken
Punt en Verantwoording

Religie doet er niet zo toe

"English go home!" stond overal op muren gekalkt in het Noorden van Ierland toen ik daar 36 jaar terug woonde; mijn zoon Fabian is toen daar geboren (en naar hem is ook fabc.info vernoemd).
De Ierse republikeinen zagen de Engelsen als bezetters en ik begreep dat wel.

Wij woonden dicht bij Ulster, die Engelse kolonie of provincie, en we deden wel boodschappen daar. In Ulster stonden ook Engelse telefooncellen waar je met een paar muntjes naar Nederland kon bellen, terwijl de republiek Ierland dat toen nog met ouderwetse postkantoortjes deed waar een juffrouw een slinger bediende die dan belde met een telefooncentrale en waar je dan na enkele minuten werd terug gebeld door die centrale met je verbinding naar Nederland. En ook in allerlei andere opzichten liep Ierland tientallen jaren achter.

"English go home!" daar ging het de IRA om en met religie had dat niets te maken. Want zou Engeland gewoon katholiek zijn gebleven, het Ierse conflict was er niet minder om geweest.

En zo is het ook met de Islam denk ik. Want stel dat Mohammed er niet was geweest, de Koran en Islam dus even min. Iran, Irak, IndonesiŽ en andere Moslem-landen, ze zouden dan Christelijk zijn, of HindoeÔstisch, Boedhistisch.
Die extreme haat jegens het Westen zou er niet minder om zijn. En ik begrijp die boosheid ook wel. Het Westen speelt al eeuwen de baas over de gehele wereld, en niet iedereen vindt dat leuk. Van mij mogen Moslems best een Islamitische Staat willen, Boedhisten een Boedhistische staat.

Kijk, ik ben blij dat de VS het machtigste land is en niet Noord-Korea of Rusland of Iran. Ik hou namelijk van mijn individuele Vrijheid. Ik ben zelfs wel een beetje trots een Westerling te zijn. Wij zijn de uitvinders, van het buskruit, de stoommachine, de halfgeleider en dus computer, van wetgeving ook, van de democratie, de rechtstaat, het driedelige kostuum met stropdas en hoed ook. Ik ben best wel een trotse Hollander, een beetje.

Maar we hebben ook grote fouten gemaakt, misbruik gemaakt van onze macht-positie, en we doen dat nog steeds. En daar komt die boosheid vandaan.
En ik heb daar begrip voor. Waarom bijvoorbeeld betalen we bijvoorbeeld Bangladesh niet gewoon fatsoenlijk 5 euro per uur, 1 of 2 euro voor de naaister, die andere 3 of 4 euro aan het gehele volk. Waarom kleden we die mensen zo uit? Dat zet kwaad bloed.
Of denk aan IsraŽl en Palestina. Vorig jaar werden 3 Joodse scholieren gruwelijk vermoord. Als reactie doodde het IsraŽlische leger 2000 Palestijnen; 100 van hen zullen Hamas-strijders zijn geweest, de overige 1900 gewoon moeders met kinderen, opa's en oma's. Alsof 3 Westerlingen = 2000 Arabieren.

Klasse-justitie is het. Palestina versus IsraŽl, het is toch een beetje een oorlog. Maar alleen de IsraŽlieten dragen wapens dan, terwijl elke Palestijn met een pistool of geweer meteen wordt dood geschoten. Natuurlijk gaan die Palestijnen dan zelf wapens verzinnen, katapulten met stenen, van kunstmest gemaakte bommen.
En natuurlijk, onthoofden is geen frisse bezigheid. Maar wat richt zo'n drone-raket aan als hij ontploft in een gebouwtje met mensen erin? Het Westen maakt gehakt van ze.

Ik ben een trotse Westerling, echt waar. Zonder Silicon Valley bijvoorbeeld draait geen enkele Chinese, Iranese, Irakese, Noord-Koreaanse of Russische computer, en dat vind ik best leuk. En ik hou van de VS. Maar we moeten wel eerlijker worden, eerlijker delen, eerlijker spreken en handelen ook.

En religie doet er niet zo toe. De feitelijke Waarheid, daar draait het om.

Jan Helderman, 25-1-15

Top


Trots en schaamte van een blanke Westerling

Ik kan me voorstellen dat donkere Hollanders uit IndonesiŽ, Suriname en de Antillen, een beetje vallen over dat ik me een Trotse Hollander noem. Ik moet me immers dood-schamen voor de slavernij en de koloniale uitbuiting. En dat doe ik ook wel; we hebben misbruik gemaakt van onze macht-positie. Oprecht sorry daar voor (ja wie ben ik?).

Echter, die macht-positie op zich, die was natuurlijk niet fout. Ouders hebben ook altijd een macht-positie ten opzichte van hun kinderen, en dat is goed zelfs.

Kijk, Hollanders zijn zich gaan vestigen op de bagger die vanuit de Europese rivieren naar zee werd gespoeld. En om dan te overleven moet je inventief zijn, dijken bouwen, gemalen met windmolens, boten bouwen, schuiten en schepen. En natuurlijk werden we daar goed in, scheepsbouw-techniek, navigatie-techniek, techniek om voedsel langdurig te bewaren enzovoort. En we hadden kanonnen en geweren.
Zo wisten we al eeuwen terug onze weg te vinden op alle wereld-zeeŽn, en als we dan land zagen, dan meerden we altijd aan, al was het alleen maar om vers water en voedsel in te slaan. En we brachten dat nieuwe land dan meteen ook in kaart.
Dat op zich, die technologische voorsprong en dus feitelijke macht-positie ook, was niet fout natuurlijk, en daar ben ik best wel een beetje trots op.

Dat we misbruik hebben gemaakt van die macht-positie, en dat nog steeds doen, daar ben ik niet trots op.
Maar, zeg ik dan ook, deden (en doen) ze het elders op de wereld dan echt veel beter? Overal op de wereld waren (en zijn) kleine elites de baas, en stelde (stelt) het leven van een gewone mens niet veel voor hoor, ook niet het leven van een gewone VOC matroos. Ook in IndonesiŽ bijvoorbeeld waren zich-edel-noemenden de baas en in Afrika, overal. En er waren al slaven in Afrika, mensen als handelswaar dus. Zo te koop! Die eerste Hollandse slaven-kooplui vonden dat best raar, mensen als vee dus. Maar ze hebben er niet tegen geprotesteerd, en dat was fout.

De Brutalen die moeten we aanpakken, overal op aarde. De 1% rijksten der aarde (=70 miljoen multi-miljonairs) bezit meer dan 50% van het aardse kapitaal. En die Brutalen hebben altijd al de halve wereld gehad.
Dat zijn (en waren altijd al) de echte slechterikken. Terwijl die andere 99% van de mensen heel gewone mensen zijn, die een ander net zo veel gunnen als zich zelf, en die het ook niets uit maakt dat de buren naar een andere kerk gaan.

Die ene procent verziekt het voor ons allemaal, en dat was altijd al zo, in Oost en West, Noord en Zuid, of links en rechts. De macht-wellustigen daar heb ik het over. En je ziet ze nog steeds overal in de politiek en het bestuur in het algemeen, terwijl ze juist het minst geschikt zijn daar voor.
Die bazige mensen, veelal met psychopatische trekken, die moeten we een halt toe roepen. Die hitsen ook 'hun' volk op tot geweld en oorlog, terwijl dat volk gewoon veilig boodschappen wil doen.

Want, 99% van de Oost-OekraÔense bevolking wil die oorlog absoluut helemaal niet. Een paar psychopaten echter hijsen dan de Russische vlag op een stadhuis, gekleed in een in de dump gekocht soldaten-pak, en hitsen de boel op. Kijk, Poetin zit daar niet achter, maar had wel dat geweld kunnen remmen, verbieden wellicht, en dan was dat vliegtuig ook niet neer gestort.

Jan Helderman, 8-2-15, Alkmaar

Top


Van Baas naar Diender

Vroeger, toen we nog als holenmens leefden, in kleine familie-verbanden, waren een paar sterke alfa-mannetjes de baas. En de Ander(e Man), dat was altijd de vijand. Zoals bij de leeuwen; als daar een mannetje een ander mannetje verdringt en dan de vrouwtjes in pikt, dan doodt die nieuwe baas alle kleine welpjes; en onverstoord keren al die vrouwtjes dan uitnodigend hun achterste naar die nieuwe man. Zo zijn wij nu niet meer, zeker niet in Holland.
Ja, sommige voetbal-hooligans verkeren nog in dat stadium van de holenmens. En elders op de wereld nog hele volk-stammen. Trouwens, de Goden in onze Godsdiensten zijn ook alfa-mannetjes, eigenlijk, en hun 'profeten' ook. Persoonlijk geloof ik in de God die zegt dat we het best zelf kunnen oplossen, en dat we juist daarom die Geest van ons hebben.
En ook in Nederland is Het Bestuur nog te veel in handen van dat soort types, vind ik; het zijn vaak van die voor-dringerige types (m/v) die graag namens iedereen spreken, vooral in een microfoon en voor de camera; ze willen Macht!

Maar een Bestuurder in onze tijd hoort een Diender te zijn. Wij, het volk, bepalen nauwkeurig wat de taken van de bestuurder zijn, en de bestuurder voert dat netjes uit, en gewoon op de achtergrond. Net als elke tram-bestuurder.

Maar, wat moeten al die grote Ego's dan gaan doen, als er geen plaats meer voor hen is in het bestuur? Laat ze maar gaan sporten of een ander spelletje doen, Monopoly bijvoorbeeld.

En gelukkig zijn Bazen in Holland ook een uitstervend ras, gewoon omdat Hollanders daar niet (meer) van houden. Kijk, zo'n Poetin met zijn blote six-pack bast op allerlei soft-gay foto's. De meiden in Rusland, die houden daar blijkbaar nog wel van, van zo'n alfa holenman dus, met spierballen-taal en knots (tanks) in de hand. Maar Hollandse meiden(m/v) niet meer, denk ik.
Mijnheer Poetin, u hoeft echt niet Westers te worden, maar word dan in elk geval Beschaafd = Geweldloos.

Jan Helderman, 15-2-2015

Top


Naar een dienstbare economie

Het Westen, dat is natuurlijk ook McDonalds, CocaCola, Google, Microsoft, Shell, Mercedes en nog veel meer merken. En die Westerse merken beginnen zo langzamerhand overal op de wereld het straatbeeld te bepalen, en veel meer dan alleen het straatbeeld natuurlijk. Ik zag op tv een McDonalds in Mekka.

De ergernis jegens het Westen komt ook daar vandaan, dat opdringerige Westerse bedrijfsleven dus. Want ieder kind wil natuurlijk ook zo'n PlayStation, elke puber een scooter, elke volwassene een tablet enzovoort.

Maar dat bedrijfsleven opereert buiten de politiek om; Obama, Merkel of Rutte, die gaan niet over Shell, KPN, Philips enzovoort. Terwijl dat bedrijfsleven wel driekwart van de wereldmacht heeft, overal, en eerder meer dan minder.

Kijk, Shell op zich is natuurlijk een prachtig bedrijf, en ook broodnodig. Maar, die bazige alfa-holenmannetjes, die moeten ze weren uit hun bestuur. Dan komt alles overal vanzelf goed, op den duur.
En de manier waarop een samenleving is georganiseerd, socialistisch of liberaal, dat doet er volgens mij niet zo veel toe. Zijn de bestuurders fatsoenlijk en dienstbaar, dan is het overal plezierig wonen.

Jan Helderman, 25-2-15

Top


Van competitie naar samenwerking

Dank zij competitie tussen de heren Ford, Renault, Ferrari, Honda enzo, heeft de automobiel een razendsnelle ontwikkeling ondergaan. Je moest als fabrikant immers beter zijn dan de concurrent, of goedkoper, en dat vereiste voortdurende innovatie, van het product zelf of/en van de productie-methode.
En tegenwoordig wordt er daarom best 'duurzaam' geproduceerd, nauwelijks nog materiaal en energie verspild (ook geen arbeidskracht).

Maar inmiddels is de auto wel zo ongeveer uit-ontwikkeld, lijkt mij. En hetzelfde geldt voor veel meer van onze spullen (computers e.d.). En al die peperdure Research & Development laboratoria overal, zijn dus eigenlijk een enorme verspilling; 1 R&D is genoeg, en daar komt dan alle kennis bij elkaar. Europese fabrikanten zouden daar mee kunnen beginnen, dan volgt de rest vanzelf.

Dan kan elke fabriek nog steeds zijn eigen modellen blijven bouwen, rond of hoekig, luxe of sober, groot of klein, maar zijn die modellen 'onder de motorkap' allemaal hetzelfde (met natuurlijk wel variatie in grootte van wiel, accu, motor enz.).
En 99% van de consumenten vindt dat prima want snapt toch niets van onder de motorkap; de machine moet het gewoon blijven doen, en als alle kennis bij elkaar komt, krijg je ook het beste product.
En ik heb het niet alleen over auto's hier maar ook over computers, printers en van alles eigenlijk; 1 type accu voor elke laptop, 1 type accu voor elke boormachine, 1 type inktpatroon voor elke printer, en eigenlijk alles 'onder de motorkap'.
Gewoon zo veel mogelijk standaardmaten afspreken, daar komt het op neer, zodat een Peugeot-zuiger past in een Ford-cilinder, zodat repareren veel goedkoper wordt omdat de garage wel 100 keer minder verschillende onderdelen in voorraad hoeft te hebben.

Dan kan ook dat winstbejag verdwijnen, en ook al die verspilling nu aan reclame en marketing. En dan wordt het doel van ondernemen weer gewoon: goede producten maken.
Die kant moeten we op, denk ik.

Kijk, de mondiale onrust en onlust op aarde is eigenlijk begonnen door de stoommachine (daar voor waren onlusten tamelijk lokaal simpel wegens gebrek aan gemotoriseerd vervoer). Heel veel zelfstandige ambachtslieden gingen toen failliet. De fabriek won, en terecht. Fabrieks-eigenaren werden slapend stinkend rijk.
Als extreme reactie ontstond het communisme = de fabriek is van het hele volk. Maar die communistische leiders deugden niet, en werden de nieuwe stinkend-rijke Bazen.
Waar ik voor pleit is iets er tussen in, vrijheid van ondernemen, maar afgestemd op de consument.

Jan Helderman, 5-3-15

Top


Over auto's gesproken

Ik had het hierboven over auto's en heb er zelf geen. Ik bekijk dus al tientallen jaren 'het autorijden' van een afstand, en ik vind het eigenlijk superraar. Sta ik op mijn fiets van 25 kg voor het stoplicht, zie ik 100 auto's van elk 1000 kg voorbij komen met in elke auto maar 1 persoon! Het is als 10 kg vervoeren met een kruiwagen van 100 kg. En als dan zo'n 1000 kg zwaar koekblik met 80 km/uur tegen een boom wordt geslingerd, dan krult het als een sardine-blikje om de boomstam (en maakt letterlijk gehakt van je).
Persoonlijk vind ik de auto van nu een super-primitief ding in bijna alle wezenlijke opzichten. Daarom mijn volgende idee, zie tekening.Zo'n type auto waarin dus machine en cabine twee aparte componenten zijn, kan volgens mij ook veel lichter worden gebouwd, met een buizenframe; de koolstofvezel cabine immers staat niet echt los op het frame maar is er vast in geklemd en zorgt dus voor stijfheid en stevigheid van het geheel. Zie mijn mecanodoos model.Ook vliegtuigjes kun je zo bouwen natuurlijk. Als je neer stort, koppel je de machine los en land je veilig met je parachute-cabine. Voor 100 mensen aan boord gebruik je dan meerdere grote parachutes.

Alkmaar, 7 maart 2015

Top

OPTIMISM AND BELIEF

I am optimistic about even the near future,
and that is because I believe in children.

They all want exactly the same,
and that is freedom.
And they also all know,
that freedom is easily possible.
Just get rid of dictators,
also at home.
Get rid of manipulators as well.
They did me wrong.

Live is simple, just a fact.

But there is much killing on earth now,
based on vengeance and revenge.
You did wrong to me, now I do wrong to you.

Children should forget about the past.
It is not their past.

And I do not hate Islamic State.
They still have an Idea.
While the West is just a mechanism,
the Westerner a thing.

BELIEF

The West needs a Belief,
in an Idea, Harmony for example.
And harmony = nice fitting forms.


Nice fitting soundforms = music.
Nice fitting colors = art, nature.
Nice fitting foods = happy meals.
Nice fitting parts = smoothly running bikes, bodies.
Nice fitting groups = harmonious societies.

And lack of harmony can be measured, scientifically.
There is friction then, between not fitting parts,
which can be seen, feeled, heared and even smelled.

And who or what is God?
A creator of Harmony.

So let us all become a bit God-like,
by creating Harmony, everywhere.


And it actually is quite simple to do,
creating more harmony in your surroundings.
Clean up the mess is often more than half the job.

TRUTH

So Harmony is not a soft vague thing.
Harmony in fitting forms = scientific Truth.


The better the parts fit, the more truthful the bike is.
The better shoes and clothes fit, the more truthful they are.
The less friction between groups, the more truthful a society is.

Harmony also is Beauty.
So Beauty = Truth.

MIND

And what is the difference between you and an ape?
The ape also sees all these different forms.
But the human also sees the Fitting of forms.

SPIRIT

And every kind of fitting of forms, is a specific Working.


Between bolt and nut Screwing is playing,
like Rolling between axle and wheel.
Between positive proton and negative electron, Electra is playing,
like Eros between male and female.
Between vowels and consonants, nouns and verbs, Language is playing,
like Music and Art between tones and colors.

So Spirit = the Working of reality.

God = the Working.
Human mind = Seeing (feeling, enjoying) the Working.

LIGHT

Workings play in the emptiness between the forms, so are no material things.
But workings nevertheless are physical facts, and even have a form.
And these immaterial workings are fundamentally important, define the forms of all things.


The screwing defines the forms of bolt and nut,
like the rolling defines the forms of wheel and axle.
The hearing, smelling and seeing defines the forms of ears, nose and eyes,
like protecting defines the forms of shoes, clothes and houses.
Just look at flowers, leafs, birds and every other thing,
a working defines the form.

So Electra defines the forms of proton and electron (charge, mass, size).

That is what we see on quantum level, I think.
Light is constantly creating.
Finitely fast light makes the endless eternity to measurable space-time.
That is also why light has no speed like a car.


8, 12, 16 and 20 May 2015, Alkmaar, Holland
With Intergalactic Love

Top

PUNT
Al jaren wil ik een dikke punt zetten achter mijn website-gedoe. Komt omdat ik ben uitgeluld en ook omdat ik de computer spuugzat aan het worden was. Ik was een van de eersten met een pc (samen natuurlijk met nog enkele duizenden anderen). En die eerste pc heette ook gewoon PC en was gemaakt door IBM. Dat was ook de begintijd van Microsoft, Bill Gates was toen nog arm. Bij de pc werd geleverd 1 boekje en 2 slappe 5,25 inch floppies met elk 360.000 bytes opslag-capaciteit. Daarop stond Ms-Dos. Mijn pc had geen harde schijf, 1 enkele 5,25 inch floppie-drive en een intern geheugen van volgens mij ongeveer 640.000 bytes. Je moest hem dus op starten met een Ms-Dos floppie erin. Eenmaal op gestart verving ik die Ms-Dos floppie door een Wordstar floppie en zo schreef ik mijn eerste teksten. Hoe lang is dat geleden? Een jaar of 30 denk ik. Bovenstaande 2 plaatjes zijn die Dikke Punt. Ik ga voortaan (ben nu 66) alleen nog lekker fietsen en een beetje tuinieren. Zelfs praten over 'de relationele kijk' wil ik niet meer, met niemand. Ik heb er niks meer mee te maken (als een boer die na 50 jaar boeren zijn prima in orde boerderij voor een prikkie heeft over gedaan aan zijn zoon en dan lekker in de stad gaat wonen en leven).
VERANTWOORDING
Waarom heb ik mijn website gemaakt? Voor me zelf, is dan het antwoord. Waarom over die en die onderwerpen? Omdat ik dat interessant vond. Miljoenen mensen hebben nu een eigen website, altijd over hun eigen fascinatie, ik over de mijne. En waarom dan de een van dat houdt en ik van dit? Zit in de genen denk ik. En ik vond het ook erg leuk om te doen, zo'n website bouwen, veel leuker dan bijvoorbeeld schilderijtjes schilderen, of piano spelen. Maar het bouwwerk is nu af, en bestaat uit www.fabc.info (= www.fabc.nl), janhelderman.blogspot.nl plus ook twitter.com/relationalview. En ik heb daar nu 1 samenhangend geheel van gemaakt, met ook een echte functie voor Twitter. En in de toekomst, ik schreef het al, wil het niet meer hebben over theorietjes enzo of wetenschap. En ook niet over het waarom enzo. Daarom. Het is nu 5 juni 2015 en heerlijk weer hier in Alkmaar.

Later in juni maakte ik nog 'nutshellworldview.blogspot.nl' en belief.htm.

Top
Home