Geest als feit

Wanneer u een spirituele kijk heeft, dan is het niet altijd gemakkelijk om die kijk te verdedigen tegenover materialisten voor wie alleen de keiharde feiten tellen. De relationele kijk kan u daarbij helpen.

In de eerste plaats kunt u die materialisten laten zien dat er niet alleen keiharde maar ook zachte niet materiële feiten bestaan. De schoen bijvoorbeeld is een keihard materieel feit, en hetzelfde geldt voor de voet. Maar ook het passen van de schoen aan de voet is natuurlijk een feit, zij het een niet materieel feit.
Leven zelf is ook zo'n niet materieel feit. Er is geen stof in u die leven heet. Leven is als het passen van de schoen aan de voet, niet de schoen, niet de voet, maar dat ongrijpbare passen. Maar leven is natuurlijk wel een feit.

In de natuur en in onze cultuur, zie je overal 'passen van vormen bij elkaar' en in dat passen van vormen, spelen zich alle werkingen af. En die niet materiële werkingen zijn natuurlijk ook feiten, geen keiharde maar zachte feiten.

Verder is het zo, dat wanneer we het over geest hebben, de geest in de machine, de levensgeest, we altijd werkingen op het oog hebben, die zich afspelen in de leegte waar vormen bij elkaar passen. Het passen om de voet is als het ware de geest van de schoen, en geest is dus een feit, zoals de levensgeest een feit is.

Vervolgens gaat het er dan nog om, dat u als spiritueel mens 'bewijst' dat die geest ook nog eens de basis is van alles. U kunt dan in elk geval wijzen op alle door de mens gemaakte dingen als schoenen, brillen, broeken, stoelen, fietsen en dergelijke.
De noodzaak om bij de vorm van de mens te passen, bepaalt de vorm van al die mensen-dingen. En de noodzaak om bij de vorm van de aardse omstandigheden te passen, bepaalt de vorm van ogen, bloemen en planten en dieren in het algemeen.
Dus geest, het niet materiële passen, bepaalt (in elk geval de vorm van) de materiële dingen. En bestaat er wel meer dan vorm?

Voor meer bewijs van geest, zie deze website.

Jan Helderman
3-6-2

Fabiker.

Naar SiteMapVersie Fabc.nl
(als je deze pagina 'stand alone' ziet)