De Fabike

Fabike.
De Fabike (Front action bike) is eigenlijk de meest natuurlijke fiets, echt passend bij de vorm van ons lichaam in zittende houding.
Het is ook de meest simpele fiets die men bedenken kan, denk ik.

De eerste fiets zag er ook ongeveer zo uit, zij het dat de trapas daarin samen viel met de as van het voorwiel.
Probleem is dan echter om een versnellingsmechanisme te construeren in de naaf van dat voorwiel. Zonder zo'n versnelling leg je per omwenteling van de trapas niet meer afstand af dan de omtrek van het voorwiel.
Vandaar ook dat men een zo groot mogelijk voorwiel is gaan toepassen. Maar echt veilig en comfortabel was dat niet.

Volgens mij is dat versnellingsprobleem de voornaamste reden geweest om te gaan kiezen voor de fiets die we nu allen kennen, de in het achterwiel aangedreven fiets met de trapas tussen voor- en achterwiel in. Door de diameters van een of beide tandwielen te variëren, kan men dan eenvoudig de overbrengingsverhouding veranderen.

Feit blijft echter dat een voorwielaandrijving beter past bij de lichaamsvorm van de mens.

Het versnellingsprobleem is in de Fabike eenvoudig opgelost door de trapas vlak voor het voorwiel te plaatsen, zodat men traditionele versnellingsnaven en derailleurs kan gebruiken. In feite plaatst men een traditioneel achterwiel in de voorvork.
Bijkomend voordeel is een betere stuurkwaliteit dan ingeval de trapas samen valt met de voorwielas. Het kracht zetten bij het trappen, het zwenken dat daarmee gepaard gaat, heeft nu immers minder invloed op de richting van het voorwiel.

Op de Fabike kan een stoeltje gemonteerd worden, zodat zadelpijn tot het verleden behoort. En tegen de rugleuning van de stoel kan men zich dan tijdens het trappen af zetten, zodat men meer kracht op de pedalen kan zetten dan mogelijk is op de traditionele fiets.

Ander voordeel van de Fabike is dat je deze fiets veel gemakkelijker kunt ombouwen tot driewieler (voor invaliden, als bakfiets of riksja) dan de bekende fiets, gewoon door het niet gestuurde en evenmin aangedreven dus simpele achterwiel te vervangen door twee achterwielen aan weerskanten van de achtervork.
De bovenste tekening toont zo'n driewieler, als je er op wijst met je muis.

Mini Fabike.  Mini Fabike.  Mini Fabike.

Verder is deze fiets veel kleiner uit de voeren dan de traditionele fiets, en men verkrijgt dan de kleinst denkbare vouwfiets zonder ingewikkeld vouwmechanisme.

In een alternatieve versie, stuurt men met benen en lichaam, terwijl de armen steun vinden op arm-leuningen die vast zitten aan het achter-frame.

Alternatieve Fabike 1.

Alternatieve Fabike 2.


Waarschijnlijk heeft de Fabike een gedempte stuur-inrichting nodig, bijvoorbeeld als boven getekend.

Ik zoek mensen die zulke Fabikes kunnen bouwen. Kun je en wil je dat, schrijf me dan!?

circa 2000
Fabike fietser.