Nummer-taal

Numberlanguage.
Geef elke mobiele telefoon zo'n nummer-taal data-bestand!
Om redelijke vertalingen te kunnen maken, niet alleen van woorden maar ook van zinnen, is ook een kort vertaalprogramma nodig voor elke taal, met grammatica-regels.

Het idee is om de woorden van een taal (Engels om mee te beginnen) op soort in te delen, elk woord een nummer te geven, en nummers en woorden in een data-bestand te plaatsen. Het data-bestand kan dan gemakkelijk worden uitgebreid met andere talen.
In het voorbeeld beneden, is het aantal woorden slechts 10.000 (0 - 9999). We moeten dus eerst de meest gebruikte woorden kiezen in gewone conversatie en communicatie. Een groter data-bestand is natuurlijk ook mogelijk.

NummerEngelsNederlandsFrans
0ithetil
1Iikje
0 - 9Persoonlijke woorden als jij, hij, zij, ik, het.
10 - 99Relationele woorden als en, met, of, op, zijn, haar.
11mymijnma mon
25onopen sur dans
100 - 999Werkwoorden en hun verbuigingen.
360to cyclefietsenaller (en vélo)
361(I) cycle(ik) fiets(je) va (en vélo)
1000 - 9999Naamwoorden en andere namen voor dingen en eigenschappen.
2360wheelwielroue
2361bike bicyclefiets rijwielbicyclette vélo
7100colorkleurcouleur
7101whitewitblanc blanche

Het is zelfs mogelijk om direct in nummertaal te schrijven, en de taal te leren lezen (1 361 25 11 2361 = Ik fiets op mijn fiets; 2 362 25 12 2361 = Jij fietst op jouw fiets).

De verdeling en onderverdeling van de woorden in soorten, is de grammatica van de nummertaal.
Het feit dat de nummertaal bestaat uit 1 letter woorden (0 - 9), 2 letter woorden (10 - 99), 3 letter woorden (100 - 999) en 4 letter woorden (1000 - 9999) kan ook worden gebruikt om orde te scheppen. In het voorbeeld boven, zijn de 3 letter woorden werkwoorden en hun verbuigingen, en zijn de 4 letter woorden naamwoorden en andere namen voor dingen en hun eigenschappen.

De naamwoorden en andere namen voor dingen en hun eigenschappen en kwaliteiten, kunnen soort bij soort worden geplaatst, dus alle levende wezens samen in een lijst, onderverdeeld in planten, dieren enzovoort, verder onderverdeeld in zoogdieren, vissen, vogels enzovoort; alle kleuren bij elkaar enzovoort.

Tekens als . , ? ! @ % + enzovoort hoeven niet te worden vertaald.

Als een Engelse (of andere) zin zelf een nummer bevat (100 kilometer), dan moet er in de nummertaal een teken voor het nummer worden geplaatst, #100 bijvoorbeeld.

Een heel nummertaal-woord, wat ook de lengte van het Engelse (Franse, Nederlandse) woord is, is dan slechts een nummer en heeft daarom slechts 2 bytes nodig om in computergeheugen te worden opgeslagen. Een nummertaal boodschap is dus erg snel.

Jan Helderman
24-3-4

Fabiker.