Home English. Home.
Roos.
NIEUWE INTROPAGINA
OUDE INTROPAGINA
SITEMAP VERSIE
Logo Fabc.
4-5-2000 - Nederland

Korte Essays

Korte Essays

1. Relationele filosofie
1. Geest als feit
2. Geest en verstand
3. Verstand en gevoel
4. Drie-eenheid *
5. Lichaam-geest probleem
2. Relationele fysica
6. Spirituele natuurkunde
7. Er was licht *
8. Fundamentele deeltjes
3. Relationele mens
9. Ons naakte bestaan *
10. God en mens
4. Relationele wereld
11. Relationele paradigma
12. De Nieuwe Tijd
5. Relationele politiek
13. Economisch monster *
14. Echte democratie
15. Consum-unisme
16. Open samenleving
6. Relationele Kijk
Intro + Galerie
Sitemap
Link naar Fabc?

Essays met een * zijn ook deel van de OUDE INTROPAGINA.

Filosofie

Filosofie

0. 1. 2. 3. 4. 5.
0. Inleiding
1. De relatie
2. Samenvatting
1. Over de mens
1. Mens en verstand
2. Dier en machine
3. Handig naakt
4. Vrije vogel mens
5. Lichaam en geest
6. Doel van verstand
7. Betrekkelijke kennis
2. Over kennis
1. Hoe we begrijpen
2. Begrijpen is zien
3. Taal en wiskunde
4. Betrekkelijke waarheid
5. Rationalisme / empirisme
6. Verstand als zintuig
7. Schoonheid en kwaliteit
8. Waarden en wetenschap
3. Over de werkelijkheid
1. Quantum-karakter
2. Grondbegrippen
3. Relaties tussen deeltjes
4. De relatie als fundament
5. De quantum-fysica
6. In het begin was er licht
7. Relaties als geest
4. Conclusie
1. Geest der natuur
2. Einde van de groei
3. Relationele wetenschap
4. Relationele mens
5. Alfabetisch
A
antropologie
Aristoteles
B
begrijpen en voelen
begrijpen, hoe
begrijpen, waarom
bloem en schotelantenne
bout-moer en begrijpen
bout-moer, man-vrouw, proton-elektron
bout-moer relatie
boven-natuur
C
Coulomb, wet van
creativiteit, menselijke
D
dieren zijn machines
dieren zijn cultuur
doel van verstand
dualisme
E
economische krimp
einde van de groei
Einstein, Albert
empirisme
Eros
existentialisme
F
fenomenologie
fiets en begrijpen
fiets en mens
fiets en mens-vorm
fiets en relaties
foetus en geest
foetus en mens
foetus en zoogdieren
Ford, Henri
G
Gates, Bill
geest en lichaam
geest en mens
geest-lichaam probleem
geest van de natuur
geest van de natuur, conclusie
groei, einde van economische
grondbegrippen, materie-idee
grondbegrippen, deeltje-relatie
H
Hegel en zijn Geist
Hume, David
I
idee en materie
ideeën als relaties
ideeën en Plato
ideeën en relaties
informatie-tijdperk
innerlijk oog en verstand
intelligentie
intelligentie en leren
K
Kant, Immanuel
kleuren, kijken naar
kleuren, subjectiviteit van
kunst en wetenschap
kwaliteit
kwaliteit en groei
kwaliteit en kwantiteit
kwaliteit en relaties
L
lichaam-geest probleem
lichaam-geest relatie
licht
licht, eindige snelheid van
Locke, John
logica, Westerse
M
machines en dieren
materie en idee
Maxwell, vergelijking van
mens en foetus
mens en geest
mens en vrijheid
Morris, Desmond
N
naaktheid en verstand
naaktheid, onze handige
natuur en geest
O
object en subject
objectief en subjectief
objectiviteit en waarheid
objectiviteit en wetenschap
openbaar vervoer
P
Pirsig, Robert
Planck, Max
planten en technieken
Plato
Plato en kwaliteit
politiek en wetenschap
proton-elektron paar
Pythagoras en aangeboren ideeën
Pythagoras en relaties
Q
quantum-fysica
quantum-karakter
quarks
R
rationalisme
relaties die alles maken
relaties en deeltjes
relaties en geest
relaties en ideeën
relatieve fiets
relatieve kennis
relatieve waarheid
relatie, wat is een
relationele wetenschap
S
schoonheid
schotelantenne en bloem
spirituele kijk
standaardisatie
structuralisme
subject en object
subjectieve waarheid
T
taal en begrijpen
taal en relaties
technieken en dieren
technieken en verstand
tijd en verstand
V
verstand als innerlijk oog
verstand, doel van
verstand en zintuig
vliegmachine en vogel
voelen en begrijpen
vogel en vliegmachine
vogel en vrijheid
vorm en Aristoteles
vorm en relatie
vrijheid als doel
vrijheid en geest
vrijheid en lichaam
W
waarden en wetenschap
Westerse filosofie
Westerse filosofie en Plato
Westerse logica
Westerse maatschappij
wetenschap en kunst
wetenschap en waarden
wetenschap, nieuwe relationele
wiskunde en begrijpen
wiskunde en objectiviteit
wiskunde en waarheid
Z
zintuig en verstand
zoogdieren en foetus

Fabike.

Fysica

Fysica

0. 1. 2. 3. 4.
0. Inleiding
1. Kaart en gebied
2. Samenvatting
1. Over afstand
1. Afstand als ruimte-tijd
2. Licht als ruimte-tijd
3. Einstein's meetlat en klok
4. Licht als meerzijdige dynamiek
5. Afstand en algemene relativiteit
2. Meters en seconden
1. Overbodige gram en coulomb
2. Meters, seconden en getallen
3. Werkelijkheid als relateren
3. Conclusie
1. Relationele nieuwe filosofie
2. Relativiteit versus quantum
3. God als ultieme relatie
4. Alfabetisch
A
afstand als ruimte-tijd
afstand en lengte
afstand en snelheid
afstand en zwaartekracht
afstand, relativiteit van
algemene relativiteitstheorie
B
basis maatstaven
bewustzijn en licht
bout-moer paar
C
constante, Planck en Klitzing
constante snelheid van licht
coulomb als getal
coulomb, maatstaf
Coulomb, wet en maatstaven
Coulomb, wet en relaties
D
dimensies, ruimte-tijd eenheid
dood en leven
E
eenheid, ruimte-tijd
Einstein, algemene relativiteitstheorie
Einstein, E = mc2
Einstein, speciale relativiteitstheorie
G
gram als getal
gram, maatstaf
H
Hegel en zijn Geist
K
kilogram als getal
Klitzing, Klaus von
klokken en meetlatten
kromming van ruimte
L
lengte en afstand
lengten, fundamentele
leven en dood
licht, constante snelheid van
licht, eindige snelheid van
licht en bewustzijn
licht is ruimte
licht, meerzijdige beweging
licht, veld van
Lorentz
M
maatstaven, elementaire
maatstaven in de fysica
Maxwell en licht
Maxwell en maatstaven
meetlatten en klokken
N
neutronen en protonen
Newton, zwaartekracht
O
objectieve ruimte
overbodige maatstaven
P
paradox, tweeling
Planck, constante als lengte
Planck, constante en licht
Planck, constante en maatstaven
protonen en neutronen
Q
quantum als lengte
quantum en weerstand
quantum, Planck
quantum versus relativiteit
R
relationele kijk
relativiteitstheorie, algemene
relativiteitstheorie, speciale
relativiteit versus quantum
ruimte, gekromde
ruimte is licht
ruimte, subjectiviteit van
ruimte-tijd eenheid, afstand
ruimte-tijd eenheid, licht
ruimte-tijd veld
S
snelheid en afstand
snelheid van het licht
snelheid van het licht, constante
speciale relativiteitstheorie
T
tijd, ontglippen van
tijd-ruimte eenheid
tweeling paradox
V
veld van licht
vier-dimensionale ruimte-tijd
W
weerstand en quantum
Z
zwaartekracht

Fabike.

Essays

Essays

0.Drie-eenheid
1.Voor de beginner
2.De probleemstelling
3.De Zijnsvraag
4.Beginnen als basiskracht
5.De macht van mensen
6.Politiek
7.De onmacht van de politiek
8.Einde economische groei
9.De overschatting van taal

Extra

Extra

0.Ultra korte samenvatting
1.Metafysica van Kwaliteit
2.Maak je Eigen Website!
3.Zeer simpele tekst website!
4.Oud Spul (.txt bestand)
5.Optimisme

40 thesen

40 thesen

1.Wat is filosofie?
2.Relationele filosofie
3.Over taal
4.Over wetenschap
5.Over waarheid
6.Over natuurkunde
7.Een betere wereld
8.Filosofie van de schoen
 Naar Andere IdeeŽn Andere IdeeŽn

 Gratis Boek Gratis Boek! (A4)
 Jan Helderman

De Relationele Kijk

De Relationele Kijk

De Relationele Kijk

De Relationele Kijk